BURDUR GÖLÜ GEZİ NOTLARI

BURDUR GÖLÜ GEZİ NOTLARI

07 01 2017

BURDUR GÖLÜ;

Türkiye’nin 13 uluslararası öneme sahip Ramsar alanından ve 305 Önemli Doğa Alanı’ndan birisi olan Burdur Gölü, 1975’ten bu yana alanının yaklaşık üçte birini kaybetti ve su seviyesi 12 metre 25 santim düştü. Bu süreçte gölün yüzey alanı da 228 km2‘den 153 km2‘ye geriledi. Burdur Gölü Havzası’nda 1995 yılından bu yana yağışlı bir döneme geçilmesine karşın gölde yaşanan kurumanın hızla devam etmesi, sorunun insan kaynaklı olduğunu ortaya koyuyor.

Burdur Gölü su seviyesindeki azalmanın başlıca nedeni, 1970 yılından bu yana gölü besleyen akarsuların üzerine inşa edilen baraj ve göletler. Göl çevresine açılan çok sayıda sondaj kuyusu da gölü besleyen yer altı suyunun azalmasına sebep oluyor. Öte yandan, tarım faaliyetlerinde kullanılan su, damla sulama gibi tasarruflu yöntemlerin uygulanmaması halinde heba oluyor. Eğer böyle devam ederse, gölün önemli bir bölümü 2040 yılında kurumuş olacak.

Burdur Gölü yok olursa, değişecek yöre iklimi Burdur’da tarıma, meyveciliğe ve hayvancılığa zarar verecek. Gölün kurumasına bağlı olarak tarım ve hayvancılıkta yaşanacak verim kayıpları, köyden kente ve kent dışına göçü tetikleyecek. Göl suyunun çekilmesiyle oluşacak rüzgâr erozyonu riski, hem köylerde yaşayanların hem de Burdur kent merkezinde yaşayanların sağlıklarını tehdit edecek.

Burdur Gölü sadece insan yaşamına değil, yüzlerce farklı tür canlıya da ev sahipliği yapıyor. Nesli küresel ölçekte tehdit altında olan dünyaca ünlü kuş türü dikkuyruk (Oxyura leucocephala), kışlamak için Burdur Gölü’nü kullanıyor. Bir balık türü olan Burdur dişli sazancığı (Aphanius sureyanus) da dünyada sadece Burdur Gölü’nde yaşıyor. Burdur Gölü çevresinde ayrıca 194 farklı kuş türü ve 10 tür sürüngen yaşamını sürdürüyor. Burdur Gölü yok olursa, Burdur dişli sazancığının nesli yeryüzünden silinecek, göl ve çevresinde varlığını sürdüren tüm canlıların yaşam alanları daralacak.

Doğa Derneği, Burdur Gölü’nün kurumasını önlemek için 2007 yılından bu yana, Burdur’daki ilgili kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde “Burdur Gölü’nü Kurtarma Projesi”ni yürütüyor. Vaillant, 2012 yılından bu yana Burdur Gölü’nü Kurtarma Projesi’ne destek veriyor.

Faaliyetler:
• Burdur Gölü YÖNETİM Planı’nın havzadan göle daha fazla su girişini sağlayacak ve gölü etkileyen tüm faaliyetleri kapsayacak şekilde genişletilmesi ve uygulanmasının sağlanması.
• Gölü besleyen akarsuların sularının göle ulaşmasının ve sondaj kuyularının olumsuz etkilerinin azaltılmasının sağlanması.
• Havzada az su tüketen bitkilerin ve tasarruflu sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması.
• Burdur Gölü çevresinde göl kültürünün yeniden canlandırılması.

Burdur gölününün kuruma tehlikesine karşı baştatılan 27 Eylül Su Orucu Yasına bizde gezginin haritası olarak destek veriyoruz ve herkesin desteğinide bekliyoruz.Yapmış olduğumuz gezi ve incelemelerde durumun ciddiyetini yakından gördük tüm duyarlı insanları bu göl ve diğer göl ve akarsularımız için desteğe bekliyoruz.


Yorum Bırak

250 Karakterden fazla giriş yasaktır.

Booking.com