BAFA GÖLÜ GEZİ NOTLARI

BAFA GÖLÜ GEZİ NOTLARI

26 02 2017

Bafa Gölü

Aydının Söke ilçesine 25 km uzaklıkta bulunan Büyük Menderes Deltasına hemen güney doğusunda bulunan Bafa Gölü yaklaşık 7 bin hektarlık alana yayılmıştır.Gölün en derin noktası 25 metredir.Bulunduğu coğraif nedenlerden dolayı gölün çevresinde akdeniz bitki örtüsü kendini gösteriyor.İlkçağlarda Ege Denizi’ne açılan oldukça derin bir körfez durumundayken, Büyük Menderes bıkıp usanmadan yıllarca taşıdığı alüvyonlarla körfezin önünü kapatır. Denizle bağlantısı kesilen Latmos Körfezi de bugünkü Bafa Gölü’ne dönüşür. Akdeniz ve Ege bölgelerinde bu şekilde oluşan göl sayısı hayli fazladır.Göl, su ürünleri açısından büyük kaynaklara sahipti yıllar önce. Yıllar önce diyoruz çünkü Bafa Gölü’ndeki balıkların da bir gün tükenebileceği zamanında hiç düşünülemedi. Bafa Gölü, yapılan hatalı planların kurbanı oldu. Oysa çevrede yaşayan halkın yanı sıra, diğer bölgelerdeki balıkçıların da ekmek kapısıydı Bafa.Bafa Gölü’nün kaynağını Büyük Menderes Nehri’nin düzenli taşkınları, çevredeki dağlardan gelen yeraltı ve yerüstü suları oluşturuyor. DSİ tarafından yapılan setle birlikte gölün seviyesi iki metre düşmüş durumda. Göl çevresindeki çiftçiler, tarım arazilerini sulamak için su ihtiyaçlarını gölden karşılıyor.Göl seviyesinde meydana gelen iki metrelik azalma aslında büyük tehlikelerin habercisi. Suyun tuzluluk oranı arttığı için kullanım alanı da hayli azalıyor. Gölde şu anda balık çok az. Önce boyları kısalmış, sonra da sayıları azalmış. Az miktarda yılan balığı, kefal ve levrek var. Köy halkı da zaten balıkçılıkla geçinmeyi çoktan bırakmış. Tarım ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşıyorlar şimdi.Balıkların yaşamlarını engelleyen başka fiziksel faktörler de var: Isı ve bulanıklık. 1975 yılında yapılan araştırmalarda, Bafa’daki en düşük ısı da 29,5 derece olarak tespit edilmiş. Yıllık ısı ortalaması 19 derece. Belirli derecenin üstündeki ısının balıkların beslenme sürelerini arttırdığını unutmamak gerekir. Bafa Gölü, ısı yönünden balıkların gelişmesi için uygun koşullara sahip. Bafa Gölü normal koşullarda bulanıklılık yönünden önemli bir sorun taşımıyor. Ancak, Büyük Menderes’in, taşkınları gölü sürekli olarak etkilerse, bulanıklılık sorun olacak. Mikroorganizmalar ve süspansiyon maddelerden kaynaklanan bulanıklılık, balık yumurtalarının açılmasını önlüyor ve göçlerine neden oluyor. Hepsi bu kadarla sınırlı değil. Solungaçları kapanan balıkların solunum yapmaları da güçleşiyor.Uluslar arası önemli kuş alanları listesinde yer alan göl ve çevresinde, dünya çapında nesli tehlike altında olan Cüce Karabatak ve Deniz Kartalı gibi kuş türler burada ürüyor. Göl, kış aylarında yüzbinlerce ördek ve su kuşu türü tarafından beslenme ve barınma yeri olarak kullanılıyor.“Büyük Menderes deltasında 208 kuş türü saptandı. Bu türlerden 68 tanesi burada kuluçkaya yatıyor. Asıl önemli nokta, tepeli pelikanlar”Nesli tehlikede olan ve dünya nüfusu 2 bin birey olarak tahmin edilen tepeli pelikanların, dünyadaki üçüncü büyük kolonisinin bu deltada kuluçkaya yatmaktadır. Sobran KalesiSobran Kalesi, Bafa Gölü'nün kuzey-batısında. Bizans döneminde, 12. yüzyılda yapılmış; Menderes Vadisi' nden gelebilecek tehlikeleri önlemek ve bölgedeki manastırları korumak amacıyla.

Treking ve kampçılık için çok ideal bir rotadır.Gezi listelerinizde Bafa Gölü için bir yer ayırın. 
 


Yorum Bırak

250 Karakterden fazla giriş yasaktır.

Booking.com